Socialabel

Saturday, March 18, 2017

Clear Memory di Linux

Pada sistem operasi linux terdapat 3 cara untuk menghapus memori yang digunakan oleh aplikasi
1. Clear PageCache only.
# sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

2. Clear dentries and inodes.
# sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

3. Clear PageCache, dentries and inodes.
# sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

No comments:

Post a Comment